مطرح شدن جزئیات بیمه راهنمایان گردشگری و پاسخ به چند ابهام

به گزارش وبلاگ ژینو، ایسنا/ براساس آخرین خبرهای بدست رسیده، مطرح شدن جزئیات بیمه راهنمایان گردشگری و پاسخ به چند ابهام صورت گرفت.

مطرح شدن جزئیات بیمه راهنمایان گردشگری و پاسخ به چند ابهام

داستان چیست؟

اسماعیل برات، معاون اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات میراث فرهنگی، جهانگردی و صنایع دستی سعی کرد به این ابهام ها و سوال ها پاسخ دهد. او ما وقع بیمه راهنمایان جهانگردی را اینطور شرح داد: بیمه راهنمایان جهانگردی موضوعی است که نزدیک به پنج شش سال به صورت مستمر در معاونت جهانگردی پیگیری می نماید، راهنمایان جهانگردی به عنوان فعالان شاغل در جهانگردی صندلی ویژه ای دارند، به لحاظ اینکه مستقیم با جهانگرد در تماس هستند و در هر شرایطی، از زمان ورود به کشور تا خروج، همیشه در کنار جهانگرد قرار دارند. بخاطر همین نقش مؤثر، از راهنمای جهانگردی بعنوان سفیر یاد می گردد. برای همین باید مورد حمایت قرار گیرد، به ویژه آن که در بین سایر فعالان جهانگردی آسیب پذیرترند. موضوع بیمه نیز در همین چارچوب پیگیری شده است.

برات پیرامون مطرح شدن جزئیات بیمه راهنمایان جهانگردی و پاسخ به چند ابهام گفت: مکاتباتی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی داشتیم که هیچ کدام به نتیجه نرسید، چرا که پرداخت حق بیمه به بودجه احتیاج داشت، باید درصدی از حق بیمه را دولت پرداخت می کرد. فکر کردیم موضوع را به وسیله نمایندگان مجلس دنبال کنیم. در نهایت سال گذشته با پیگیری وزارت میراث فرهنگی، جهانگردی و صنایع دستی و تشکل های خصوصی راهنمایان، نمایندگان مجلس بند 26 تبصره 14 قانون بودجه 1399 را تصویب کردند و قرار شد دولت از محل هدفمندی یارانه ها، نسبت به پرداخت حق بیمه 2 هزار راهنمای جهانگردی اقدام کند.

وی با اشاره به اجرا نشدن این قانون تا به امروز اظهار کرد: همزمان با شروع سال 1399 موضوع را از سازمان برنامه و بودجه پیگیر شدیم. در قانون بودجه سهم دولت از حق بیمه 2 هزار راهنمای جهانگردی معین نشده بود. جلسات متعددی هم با وزارت کار و سازمان برنامه و بودجه داشتیم اما به نتیجه نرسیدیم، آنها هم تفسیرهای خود را داشتند. به هر حال هم سازمان تامین اجتماعی به دولت بدهکار بود و از چنین مصوبه ای استقبال نمی کرد، هم سازمان برنامه و بودجه که با محدودیت اعتبار و بودجه روبرو بوده است.

برات ادامه داد: در مهر 99، وقتی دیدیم به وسیله این جلسات به نتیجه نمی رسیم، موضوع را از معاونت قوانین مجلس پیگیر شدیم که نظر مشورتی دادند دولت باید 20 درصد از سهم بیمه دو هزار راهنمای جهانگردی را بپردازد. فکر می کنم معیارشان برای معین این میزان سهم، بیمه هنرمندان صنایع دستی بود.

وی اضافه کرد: با حذف این مانع، بار دیگر مصوبه به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد که آذر تایید بیمه دو هزار راهنمای جهانگردی آمد. گام بعدی را وزارت میراث فرهنگی، جهانگردی و صنایع دستی با معرفی دو هزار نفر از بین 12 هزار راهنمای جهانگردی باید بردارد. بنابراین باید شاخص هایی را معین می کردیم تا بر آن اساس غربالگری را انجام دهیم. در همین چارچوب جلسه ای با نمایندگان کانون انجمن های صنفی راهنمایان سراسر کشور و جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و دستگاه های ذی ربط برگزار گردید، پیشنهادهایی داد شد که تک تک آنها را به بحث گذاشتیم و به جمع بندی رسیدیم.

معاون اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات جهانگردی با بیان اینکه این شاخص ها به همه استان ها ابلاغ شده و آنها موظفند با درنظر دریافت تمام این معیارها، راهنماها را معرفی نمایند، درباره شاخص ها و معیارهای انتخاب آن دو هزار راهنما گفت: راهنمایان جهانگردی با سه سال سابقه فعالیت مستمر و فعال، بدون سابقه بیمه اجباری، با حداقل 25 سال و حداکثر 50 سال سن، در اولویت بیمه قرار دارند. علاوه بر این راهنمایان بین المللی یعنی ورودی کارها و بعد از آنها راهنمایان داخلی، در اولویت انتخاب برای بیمه قرار دارند. همچنین کارت راهنمای جهانگردی در سه سال اخیر باید تمدید شده و دارای اعتبار باشد. راهنمایان جهانگردی ساکن در استان های محروم برای بیمه اجتماعی نیز در اولویت قرار دارند.

برات به تشریح دلایل این اولویت ها با توجه به انتقادها و اعتراض هایی که به بعضی از این بندها از سوی راهنمایان جهانگردی وارد شده، شرح داد: سه سال سابقه کاری از این نظر معین شده که به هر حال ما باید جلوی افرادی که صرفا به بهانه بیمه، دوره راهنمای جهانگردی را می گذارنند، اما قرار نیست در این حوزه فعال شوند را بگیریم. سنجش راهنمای فعال نیز براساس گزارش تورهای اجرا کرد، انجام می گردد و لزوما تمدید کارت و سه سال سابقه، معیار انتخاب نیست. آنالیز ها معین کرد که بعضی، کارت راهنمای جهانگردی دارند و هر سال هم تمدید نموده اند، اما یک گزارش از تور ارسال ننموده اند، این افراد نمی توانند در اولویت بیمه باشند.

او درباره تعداد راهنمایان فعال گفت: آنالیز های ما نشان می دهد از بین حدود 12 هزار داری کارت بیش از هشت هزار راهنما هر سال به صورت مستمر کارت خود را تمدید نموده اند و بقیه با وقفه مراجعه داشته اند. با این حال سند فعالیت هر راهنما، گزارش هایی است که در انتها هر تور ارسال نموده است.

معاون اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات جهانگردی درباره اولویت نداشتن سابقه بیمه اجباری با توجه به اینکه بعضی از راهنمایان چند سالی است از بیمه خویش فرما و یا اجباری استفاده می نمایند، شرح داد: این بند مربوط به افرادی است که در ارگان های دولتی یا شرکت های خصوصی و حتی در دفتر خدمات مسافرتی به عنوان کارمند کار می نمایند و بیمه دارند. با توجه به جمعیت زیاد راهنمایان بدون بیمه این افراد نمی توانند در اولویت باشند. برای برطرف ابهام درباره این بند، لازم به شرح است که گروهی از راهنمایان سالهاست با پرداخت سهم کامل، از بیمه خوش فرما یا اجباری استفاده می نمایند، با احراز این موضوع و در صورت داشتن سایر معیارها، این دسته از راهنمایان هم می توانند در اولویت بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند و منعی برای اعلام اسامی آنها منعی ندارد.

برات در شرح دلایل معین شروط سنی برای بیمه گفت: دلیل آن که حداقل سن 25 سال معین شده آن است که طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران در سال 1394 کمترین سن برای راهنمای جهانگردی 22 سال است که با احتساب سه سال سابقه فعالیت مستمر، حداقل سن برای بیمه 25 سال درنظر گرفته شده است. شاخص حداکثر 50 سال سن هم با توجه به قوانین و محدودیت های سن بیمه در سازمان اجتماعی معین شده است. البته اگر راهنمایان در این سن، سوابق بیمه خویش فرما داشته باشند می توانند در اولویت این بیمه قرار گیرند و بیمه جدید در ادامه بیمه قبلی آنها قرار خواهد گرفت. قانون حداکثر سن بیشتر مشمول افرادی است که تا کنون هیچ نوع سوابق بیمه ای نداشته اند.

او با اشاره به آنالیز سوابق تمدید کارت راهنمایانی که در اولویت بیمه تامین اجتماعی قرار می گیرند، اظهار کرد: مواردی وجود دارد که پنج شش سال برای تمدید کارت مراجعه ننموده اند و در یک سال، بنا به الزامات و احتیاجها کارتشان را تمدید نموده اند، یقینا چنین افرادی فعالیت مستمر بعنوان راهنمای جهانگردی ندارند و نباید در اولویت قرار گیرند.

وی ادامه داد: با توجه به محدودیتی که برای بیمه راهنمایان درنظر گرفته شده ما باید این ظرفیت را در سراسر کشور توزیع کنیم. بنابراین به هر استان، با توجه به جمعیت راهنمایان کارت دار فعال، سهمیه ای اختصاص داده شده است. مثلا استان تهران بیشترین جمعیت راهنما را در کشور دارد و بعد از آن استانهایی مثل فارس، اصفهان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی یا مناطق محروم که در اولویت قرار گرفته اند، این شرایط در معین آن سهم تاثیر دارد. قطعا پس از معرفی راهنمایان در اولویت توسط استان ها، نظر تشکل های خصوصی دریافت می گردد، چرا که ممکن است این تشکل ها افراد در اولویتی داشته باشند که در فهرست استانها نباشند. حتما تمام مراحل انتخاب راهنمایان جهانگردی با نظر بخش خصوصی و هر دو تشکل موجود، پیش می رود تا عادلانه رفتار گردد.

او درباره دلایل واگذاری انتخاب راهنمایان مشمول بیمه به ادارات میراث فرهنگی و جهانگردی استان ها شرح داد: مرجع صادرنماینده کارت راهنمایان جهانگردی این ادارات هستند و متولی امر محسوب می شوند. ما از استان ها خواسته ایم براساس این شاخص ها، راهنمایان در اولویت را شناسایی و معرفی نمایند اما در نهایت، این فهرست با نظر تشکل ها آنالیز می گردد.

برات درباره در اولویت بودن راهنمایان بین المللی شرح داد: براساس تعریف موجود راهنمای بین المللی شخصی است که با جهانگردان خارجی در ایران همراه است، هرچند تعریف بین المللی، راهنمایان خروجی کار را هم در برمی گیرد، اما اولویت بیمه، دسته اول هستند و در ادامه راهنماهای که تور داخلی اجرا می نمایند و بعد از آنها اگر ظرفیت وجود داشت، هدایت که جهانگردان ایرانی را در سفرهای خارجی همراهی می نماید.

منبع: همگردی

به "مطرح شدن جزئیات بیمه راهنمایان گردشگری و پاسخ به چند ابهام" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مطرح شدن جزئیات بیمه راهنمایان گردشگری و پاسخ به چند ابهام"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید